• Цінуйте кожну СВОЮ мить!

   

  Оригінал (можливо):

  Imagine there is a bank account that credits your account each morning with $86,400. It carries over no balance from day to day.

  Every evening the bank deletes whatever part of the balance you failed to use during the day. What would you do? Draw out every cent, of course?

  Each of us has such a bank. It's name is TIME.

  Every morning, it credits you with 86,400 seconds.

  Every night it writes off as lost, whatever of this you have failed to invest to a good purpose.

  It carries over no balance. It allows no over draft. Each day it opens a new account for you. Each night it burns the remains of the day.

  If you fail to use the day's deposits, the loss is yours. There is no drawing against "tomorrow."

  You must live in the present on today's deposits. Invest it so as to get from it the utmost in health, happiness and success!

  The clock is running. Make the most of today.

  To realise the value of ONE YEAR, ask a student who failed a grade.

  To realise the value of ONE MONTH, ask a mother who has given birth to a premature baby.

  To realise the value of ONE WEEK, ask the editor of a weekly newspaper.

  To realise the value of ONE HOUR, ask the lovers who are waiting to meet.

  To realise the value of ONE MINUTE, ask a person who just missed a train.

  To realise the value of ONE SECOND, ask someone who just avoided an accident.

  To realise the value of ONE MILLISECOND, ask the person who won a silver medal at the Olympics.

  Treasure every moment that you have! And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time with. And remember time waits for no one.

  Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why its called the present.

  Переклад вільний, не дослівний. Виправлення приймаються))

  Уявіть, що у вас є банківський рахунок, на який щоранку вплачують $86 400. Але цей баланс не переноситься на наступний день. Тобто, кожного вечора банк забирає з вашого ранку все те, що вони не змогли витратити за день. Що б ви робили? Використовували б кожен цент, правда? Кожен з нас має такий банк. І це - ЧАС. Кожного ранку ви отримуєте 86 400 секунд. Кожної ночі, час, який ви не використали для певних цілей, вичеркується як втрачений. Він не переноситься на наступний день. Перевищити баланс не можна, тож кожного ранку для вас відкривається новий рахунок. А кожної ночі все невикористане згоряє. [. - не люблю "розмусолення"]

  Ви повинні жити теперішнім і користати з того балансу, який маєте. Інвестуйте з розумом, щоб отримати здоров'я, радість і успіх!

  Час пливе! Живіть достойно.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНОГО РОКУ, уявіть себе студентом, що правалив курс.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНОГО МІСЯЦЯ, уявіть себе матір'ю, що передчасно народила дитину.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНОГО ТИЖНЯ, уявіть себе редактором щотижневика.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНІЄЇ ГОДИНИ, уявіть себе закоханими, що чекають на зустріч.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНІЄЇ ХВИЛИНИ, уявіть себе людиною, що запізнилася на потяг.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНІЄЇ СЕКУНДИ, уявіть себе особою, яка щойно уникнула нещасного випадку.

  Щоб зрозуміти цінність ОДНІЄЇ МІЛІСЕКУНДИ, уявіть себе спортсменом, що виграв срібну медаль на Олімпіаді.

  Цінуйте кожну СВОЮ мить! І цінуйте ще більше, коли проводите її з кимось особливим, з тим, хто цього заслуговує. І пам'ятайте: час ні на кого не чекає.

  Вчорашнє - це вже історія. Що буде завтра - таємниця. Сьогодення - це дар. Ось чому його і називають "теперішнімподарунком" (гарна гра слів: present - у значенні "теперішнє" і present - як подарунок, презент)

    • На главную